بستن
pardazeshgaran پردازشگران pardazeshgaran پردازشگران
  • pardazeshgaran پردازشگران

شرکت پردازشگران هگمتانه

عضو شورای عالی انفورماتیک کشور


دانش بنیان

لیست دامنه ها و قیمت ها


جهت بررسی آزاد بودن دامنه نام آن را در کادر زیر وارد کنید

نام دامنه را بدون پسوند و پیشوند وارد کنید، مانند pardazeshgaran یا iran

جهت خرید دامنه کلیک کنید

توجه : تمامی قیمت ها به تومان می باشد
تخفیف دامنه ها تنها در هنگام خرید اولیه محاسبه می شود و در هنگام تمدید باید هزینه اصلی دامنه پرداخت گردد

پسوند دامنه هزینه ثبت توضیحات دامنه
com. 65,000
ir. 7,100 دارای شرایط خاص و نیاز به ثبت نام در سایت nic.ir
in. 116,000
co. 166,00
net. 85,000
org. 80,000
snfo. 80,000
ws. 109,000
biz. 84,000
us. 66,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
co.ir. 8,700 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
asia. 95,000
eu. 73,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
TV. 289,000
mn. 328,000
cc. 146,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
bz. 248,000
de. 182,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
es. 114,000
ca. 255,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
tel. 87,000
co.nz.
.net.nz
.org.nz
218,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
mobi. 102,000
co.uk. 114,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
gb.com. 135,000 دارای شرایط خاص - در هنگام سفارش دقت نمایید
de.com.
no.com.
jpn.com.
za.com.
sa.com.
se.net.
uk.net.
gb.net.
hu.com.
uy.com.
br.com.
se.com.
uk.com.
tu.com.
280,000
co.in.
org.in.
firm.in.
net.in.
gen.in.
ind.in.
58,000
com.co. 109,000
net.co. 98,000
nom.co. 89,000
me. 133,000
ru. 182,000
.ایران-فارسی 45,000 IDN-دامنه فارسی
com.-فارسی 53,000 IDN-دامنه فارسی
net.-فارسی 65,000 IDN-دامنه فارسی
name.-فارسی 85,000 IDN-دامنه فارسی
ws.-فارسی 142,000 IDN-دامنه فارسی
cc.-فارسی 165,000 IDN-دامنه فارسی
TV.-فارسی 199,000 IDN-دامنه فارسی
ac. 320,000
at. 127,000
ch. 291,000
dk. 157,000
fr. 107,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
it. 258,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
li. 328,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
mx. 277,000
com.mx. 99,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
nl. 56,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
travel. 728,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
pro. 114,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
ag. 764,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
am. 757,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
im. 582,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
jp. 399,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
la. 255,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
se. 728,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
sh. 329,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
.tl 546,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
.fm 774,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید
.hm 452,000 دارای شرایط خاص-در هنگام سفارش دقت فرمایید

جهت خرید دامنه کلیک کنید

پشتیبانی